Галерија

Естетско пломбирање


Белење на заби


Внатрешно избелување на заб


Замена на стари пломби


Естетско решение во фронтална регија


Естетско белење на заб


Естетско пломбирање на заб


Трауматска повреда